جوک خنده دار http://sayberi14.mihanblog.com 2018-01-22T04:34:57+01:00 text/html 2014-08-28T19:30:12+01:00 sayberi14.mihanblog.com milad amiri رفـیق http://sayberi14.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><img alt="رفـیق" src="http://up.fun20.ir/up/ilovelorn/smile/1263.gif" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">رفـیق</span></strong></span><img alt="رفیق" src="http://up.fun20.ir/up/ilovelorn/smile/1263.gif" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong><br></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong>&nbsp;مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،&nbsp;</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong><br></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong>مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong><br></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong>&nbsp;و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;</strong></span></div> text/html 2014-08-28T19:24:28+01:00 sayberi14.mihanblog.com milad amiri بیشتر مردم جنوب شرق آسیا http://sayberi14.mihanblog.com/post/3 بیشتر مردم جنوب شرق آسیا جهت سلامتى<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>تخم مار میخورند.<br>شما چطور؟<br>آیا براى سلامتیت تخم مار و میخورى!!؟ text/html 2014-08-28T19:23:50+01:00 sayberi14.mihanblog.com milad amiri متاسفانه جدیدا بعضی افراد http://sayberi14.mihanblog.com/post/2 متاسفانه جدیدا بعضی افراد راجع به شخصیت امام <a href="http://www.fun20.ir/cat/58" title="جوک">جوک</a> و طنز میسازن. این مطلب منتشر کنید که دیگه شاهد همچین چیزی نباشیم<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><p align="absmiddle">پاچه خواری از ویژگی های بارز اطرافیان امام بود<img alt="جوک" src="http://www.fun20.ir/images/smilies/smile%20%283%29.gif" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"></p><p>فان20 جرئت گذاشتن این موج حوک جدید رو نداره ولی من میخونم میخندم شما هم به نیت من بخندید خیلی باحاله<img alt="جوک" src="http://www.fun20.ir/images/smilies/smile%20%283%29.gif" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"></p><p> </p> text/html 2014-08-28T19:23:11+01:00 sayberi14.mihanblog.com milad amiri مرد زندگی http://sayberi14.mihanblog.com/post/1 <p>مرد زندگی<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><strong><span style="color: rgb(0, 204, 204);"><img alt="مرد باس" src="http://up.fun20.ir/up/ilovelorn/smile/1855.gif" border="0" align="absmiddle" height="20" hspace="0" vspace="0" width="20"></span></strong></span> مردیه که روزی 1 ساعت بشینه پیش عیال<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><strong><span style="color: rgb(255, 102, 102);"><img alt="مرد باس" src="http://up.fun20.ir/up/ilovelorn/smile/4789.gif" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"></span></strong></span> بگه :</p> <p>خانومم ، من آماده ام ! هر چقدر میخوای غر بزن ...<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><strong><img alt="مرد باس" src="http://up.fun20.ir/up/ilovelorn/smile/8979.gif" border="0" align="absmiddle" hspace="0" vspace="0"></strong></span></p>