جوک خنده دار tag:http://sayberi14.mihanblog.com 2018-01-22T04:34:36+01:00 mihanblog.com رفـیق 2014-08-28T15:00:12+01:00 2014-08-28T15:00:12+01:00 tag:http://sayberi14.mihanblog.com/post/4 milad amiri رفـیق  مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،  مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری  و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (; رفـیقرفـیقرفیق

 مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ، 

مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری

 و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;
]]>
بیشتر مردم جنوب شرق آسیا 2014-08-28T14:54:28+01:00 2014-08-28T14:54:28+01:00 tag:http://sayberi14.mihanblog.com/post/3 milad amiri بیشتر مردم جنوب شرق آسیا جهت سلامتى........تخم مار میخورند.شما چطور؟آیا براى سلامتیت تخم مار و میخورى!!؟ .
.
.
.
.
.
.
.
تخم مار میخورند.
شما چطور؟
آیا براى سلامتیت تخم مار و میخورى!!؟ ]]>
متاسفانه جدیدا بعضی افراد 2014-08-28T14:53:50+01:00 2014-08-28T14:53:50+01:00 tag:http://sayberi14.mihanblog.com/post/2 milad amiri متاسفانه جدیدا بعضی افراد راجع به شخصیت امام جوک و طنز میسازن. این مطلب منتشر کنید که دیگه شاهد همچین چیزی نباشیم...............پاچه خواری از ویژگی های بارز اطرافیان امام بودفان20 جرئت گذاشتن این موج حوک جدید رو نداره ولی من میخونم میخندم شما هم به نیت من بخندید خیلی باحاله جوک و طنز میسازن. این مطلب منتشر کنید که دیگه شاهد همچین چیزی نباشیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاچه خواری از ویژگی های بارز اطرافیان امام بودجوک

فان20 جرئت گذاشتن این موج حوک جدید رو نداره ولی من میخونم میخندم شما هم به نیت من بخندید خیلی باحالهجوک

]]>
مرد زندگی 2014-08-28T14:53:11+01:00 2014-08-28T14:53:11+01:00 tag:http://sayberi14.mihanblog.com/post/1 milad amiri مرد زندگی مردیه که روزی 1 ساعت بشینه پیش عیال بگه : خانومم ، من آماده ام ! هر چقدر میخوای غر بزن ... مرد زندگیمرد باس مردیه که روزی 1 ساعت بشینه پیش عیالمرد باس بگه :

خانومم ، من آماده ام ! هر چقدر میخوای غر بزن ...مرد باس

]]>